icon home Trang chủ Điều kiện vé Bamboo Airways 2023
Điều kiện vé Bamboo Airways 2023

Điều kiện vé Bamboo Airways 2023

Điều kiện vé Bamboo Airways 2023 03/10/2023
679

THÔNG BÁO BỘ ĐIỀU KIỆN VÉ SAU KHI CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG Kính gửi: Quý Đại lý, Bamboo Airways (BAV) xin trân trọng thông báo tới Quý Đại lý bộ điều kiện vé hành trình…

Chi tiết
Quy định về công tác phí mới nhất năm 2022

Quy định về công tác phí mới nhất năm 2022

Quy định về công tác phí mới nhất năm 2022 29/04/2022
3546

Công tác phí phí là khoản chi phí dùng để trả cho người đi công tác. Các khoản này bao gồm: chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ, khách sạn,…

Chi tiết
Khoản chi công tác phí bao gồm những gì?

Khoản chi công tác phí bao gồm những gì?

Khoản chi công tác phí bao gồm những gì? 27/04/2022
1908

Trong hoạt động doanh nghiệp, không ít lần nhân viên cần phải đi công tác để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty. Vậy khi đó, chủ doanh nghiệp và nhà quản lý…

Chi tiết